Wanneer kan ik calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen?

Moet u vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kunt u calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden waardoor u vrij moet nemen. U meldt het verlof bij uw werkgever. Uw salaris loopt door tijdens het verlof.

Wanneer calamiteitenverlof of kort verzuimverlof?
 • In de volgende gevallen heeft u recht op calamiteiten- of kort verzuimverlof:
 • als u door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen;
 • als u een maatschappelijke verplichting alleen kan vervullen als u vrij neemt;
 • als u door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen.
 • Voorbeelden van omstandigheden waarin u recht heeft op verlof:
  u moet uw kind van school halen dat opeens ziek is geworden;
 • uw partner moet bevallen;
 • uw waterleiding is gesprongen en u moet meteen een loodgieter regelen;
 • een direct familielid overlijdt;
 • u kunt alleen onder werktijd stemmen;
 • u moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of u moet iemand uit uw naaste omgeving naar de dokter begeleiden.
Verlof melden bij werkgever

U meldt het calamiteitenverlof of kort verzuimverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Daarbij geeft u aan hoe lang u verwacht dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof niet weigeren.

Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Andere afspraken in cao

In uw cao kunnen andere afspraken staan over calamiteiten- of kort verzuimverlof. Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan. Als dat zo is, gelden deze afspraken.