Geboorteverlof voor partners

Wat zijn de regels voor geboorteverlof?

U krijgt een werkweek volledig doorbetaald geboorteverlof wanneer de moeder van uw kind bevalt. Als u vijf dagen per week werkt, krijgt u vijf dagen vrij. Werkt u drie dagen, dan heeft u drie dagen vrij.

Wanneer geboorteverlof opnemen?

Is uw vrouw of partner bevallen? Dan neemt u het geboorteverlof op binnen 4 weken na de bevalling.

Laat uw werkgever voor of zo snel mogelijk na de geboorte weten wanneer u het geboorteverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. Uw werkgever mag dit verlof niet weigeren. U kunt de opname afhankelijk stellen van de datum van bevalling.

Wat zijn de regels voor aanvullend geboorteverlof?

Als uw partner op 1 juli 2020 of daarna bevalt, kunt u na het geboorteverlof 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is gedeeltelijk betaald. U krijgt een uitkering van het UWV tot een maximum van 70% van uw dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon.

Wanneer geboorteverlof opnemen?

U moet het verlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van uw kind. U moet het aanvullend verlof in hele weken opnemen. In overleg met uw werkgever mag u het verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. U kunt ook minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. U kunt zelf bepalen op welke dagen u het verlof opneemt. Uw werkgever kan het verlof na overleg met u echter op andere dagen inroosteren als dat wegens zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang noodzakelijk is.

Hoe kan de uitkering worden aangevraagd?

Uw werkgever dient namens u de uitkering aan te vragen bij UWV via een digitaal aanvraagformulier. Hij kan dit doen vanaf 4 weken voor aanvang van het aanvullend geboorteverlof tot 4 weken na de laatst opgenomen verlofdag.

Wie is de partner van de moeder?

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof zijn bedoeld voor de partner van de moeder. Meestal is dit de vader van het pasgeboren kind. U bent haar partner als u:

  • met haar getrouwd bent;
  • haar geregistreerde partner bent;
  • ongehuwd met haar samenwoont;
  • haar kind erkent.
Calamiteitenverlof voor bevalling partner

Op de dag(en) van de bevalling kunt u calamiteitenverlof of kortverzuimverlof opnemen. Uw salaris loopt door tijdens dit verlof. Calamiteitenverlof of kortverzuimverlof gaat niet af van het geboorteverlof.

Afspraken over geboorteverlof in cao

Op uw werk kunnen andere regels voor het geboorteverlof gelden. Uw verlof kan bijvoorbeeld langer dan een week duren. Deze afwijkende regels kunnen in uw cao staan, of in een regeling met uw personeelsvertegenwoordiging. Uw werkgever kan u hierover informeren. Korter of lager betaald (aanvullend) geboorteverlof is niet mogelijk.

Geboorteverlof bij meerling

Bij de geboorte van een meerling heeft u geen recht op extra (aanvullend) geboorteverlof.