Geboorteverlof voor partners

Wat zijn de regels voor geboorteverlof?

U krijgt een werkweek betaald geboorteverlof wanneer de moeder van uw kind in 2019 bevalt. Als u vijf dagen per week werkt, krijgt u vijf dagen vrij. Werkt u drie dagen, dan heeft u drie dagen vrij.

Wanneer geboorteverlof opnemen?

Is uw vrouw of partner bevallen? Dan neemt u het geboorteverlof op binnen 4 weken na de bevalling.

Laat uw werkgever voor of zo snel mogelijk na de geboorte weten wanneer u het geboorteverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. Uw werkgever mag dit verlof niet weigeren. U kunt de opname afhankelijk stellen van de datum van bevalling.

Wie is de partner van de moeder?

Geboorteverlof bedoeld voor de partner van de moeder. Meestal is dit de vader van het pasgeboren kind. U bent haar partner als u:

  • met haar getrouwd bent;
  • haar geregistreerde partner bent;
  • ongehuwd met haar samenwoont;
  • haar kind erkent.
Calamiteitenverlof voor bevalling partner

Op de dag(en) van de bevalling kunt u calamiteitenverlof of kortverzuimverlof opnemen. Uw salaris loopt door tijdens dit verlof. Calamiteitenverlof of kortverzuimverlof gaat niet af van het geboorteverlof.

Afspraken over geboorteverlof in cao

Op uw werk kunnen andere regels voor het geboorteverlof gelden. Uw verlof kan bijvoorbeeld langer dan een week duren. Deze afwijkende regels kunnen in uw cao staan. Of in een regeling met uw personeelsvertegenwoordiging. Uw werkgever kan u hierover informeren. Korter of lager betaald geboorteverlof is niet mogelijk.

Uitzondering: als nu in de cao staat dat het verlof korter dan 2 dagen duurt of lager betaald wordt, geldt de nieuwe regeling vanaf 1 juli 2019.

Geboorteverlof bij meerling

Bij de geboorte van een meerling heeft u geen recht op extra geboorteverlof.