Wanneer kan ik kortdurend zorgverlof aanvragen?

Als iemand in uw omgeving ziek is geworden, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen.

Voor wie kunt u kortdurend zorgverlof opnemen?

U kunt kortdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit uw omgeving die ziek zijn. Het gaat om:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
  • anderen die deel uitmaken van uw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante);
  • bekenden (iemand met wie u een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend).
Kortdurend zorgverlof voor ziek kind

Als uw kind ziek is geworden, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Het kan gaan om:

  • uw eigen kind of kind van echtgenoot/geregistreerde partner;
  • uw adoptiekind;
  • een kind van de partner met wie u samenwoont;
  • uw pleegkind (als dit kind volgens de basisregistratie personen bij de gemeente op hetzelfde adres woont).

Calamiteitenverlof
Als een kind plotseling ziek is geworden op school en u het moet ophalen, kunt u calamiteitenverlof opnemen. Calamiteitenverlof is onder andere voor plotselinge situaties die u meteen moet oplossen. En/of de verzorging van een ziek kind op de eerste ziektedag als u de enige bent die deze zorg kan geven.

Wanneer kortdurend zorgverlof

Als u een zieke in uw naaste omgeving wilt verzorgen, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft en dat u de enige bent die dit kan geven. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kunt u meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging.

Kortdurend zorgverlof melden bij werkgever

U meldt het verlof zo spoedig mogelijk bij uw werkgever. Uw werkgever kan u achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. U kunt bijvoorbeeld een doktersrekening laten zien. Of een afspraakbevestiging voor een onderzoek in het ziekenhuis.

Werkgever mag kortdurend zorgverlof in principe niet weigeren

Uw werkgever mag kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag uw werkgever uw kortdurend verlof nog tegenhouden nadat u het bij hem heeft gemeld. Maar bent u al met kortdurend verlof, dan mag uw werkgever dit niet meer stopzetten.

Kortdurend verlof gaat in op het tijdstip waarop u het opnemen ervan meldt aan uw werkgever. Komt het bedrijf daardoor in ernstige problemen? Dan kan de werkgever naar aanleiding van uw melding de verlofopname nog stoppen of niet in laten gaan. Gebeurt dit niet? Dan kan het verlof op een later moment niet meer worden gestopt door de werkgever.
 
Hulp bij meningsverschil met werkgever
Wordt u het niet eens met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met personeelszaken of uw vakbond, of rechtshulp inschakelen.

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zorgverlof

Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van uw wettelijke vakantiedagen.

Andere afspraken in cao

In uw cao of regeling van uw personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, gelden die afspraken.