Wat betekent kortdurend zorgverlof voor mijn salaris?

Tijdens kortdurend verlof krijgt u ten minste 70% van uw salaris.

Salaris kortdurend zorgverlof

Tijdens het verlof betaalt uw werkgever ten minste 70% van uw salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvangt u het minimumloon.

Andere afspraken in cao

In uw cao of regeling tussen uw werkgever en de ondernemingsraad kunnen andere afspraken over het salaris staan. Als dit zo is, gelden die afspraken.

Gevolgen lager inkomen

Daling van uw inkomen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw pensioen. Mogelijk komt u in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag.
Verandert uw inkomen? Dan kunt u wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst.