Kraamverlof voor partners

Wat zijn de regels voor kraamverlof?

U krijgt 2 dagen betaald kraamverlof wanneer uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt daarbij niet uit of u fulltime of parttime werkt. Kraamverlof wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd. U kunt daarna ook nog 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Zo bent u 5 dagen vrij na de geboorte van uw kind.

Wanneer kraamverlof opnemen?

Is uw vrouw of partner thuis bevallen? Dan neemt u het kraamverlof op binnen 4 weken na de bevalling. Bij een bevalling in het ziekenhuis neemt u het verlof op binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen.
 
Laat uw werkgever zo snel mogelijk na de geboorte weten wanneer u het kraamverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. Uw werkgever mag dit verlof niet weigeren.

Ouderschapsverlof na bevalling

Na het kraamverlof kunt u ook 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Het ouderschapsverlof is onbetaald, behalve als daarover andere afspraken zijn in uw cao.

Uitbreiding kraamverlof

Het kabinet wil het kraamverlof voor partners uitbreiden van 2 naar 5 dagen. Een wetsvoorstel dat dit regelt (Wet uitbreiding Kraamverlof) moet nog worden ingediend. De automatiseringssystemen voor de uitvoering van de regeling worden aangepast. Dit gebeurt als de Tweede en Eerste Kamer het voorstel aannemen. De regeling kan vanaf 1 januari 2019 worden uitgevoerd.

Wie is de partner van de moeder?

Kraamverlof en ouderschapsverlof zijn bedoeld voor de partner van de moeder. Meestal is dit de vader van het pasgeboren kind. U bent haar partner als u:

  • met haar getrouwd bent;
  • haar geregistreerde partner bent;
  • ongehuwd met haar samenwoont;
  • haar kind erkent.
Calamiteitenverlof voor bevalling partner

Moet u meteen vrij nemen omdat uw partner bevalt, dan kunt u calamiteitenverlof of kortverzuimverlof opnemen. Uw salaris loopt door tijdens dit verlof.

Afspraken over kraamverlof in cao

Op uw werk kunnen andere regels voor het kraamverlof gelden. Uw verlof kan bijvoorbeeld langer dan 2 dagen duren, maar ook korter. Ook is het mogelijk dat u niet krijgt doorbetaald tijdens het verlof. Deze afwijkende regels kunnen in uw cao staan. Of in een regeling met uw personeelsvertegenwoordiging. Uw werkgever kan u hierover informeren.

Kraamverlof en ouderschapsverlof bij meerling

Bij de geboorte van een meerling heeft u geen recht op extra kraamverlof. Wel kunt u voor elk kind afzonderlijk 3 dagen ouderschapsverlof opnemen. Dus bij een tweeling krijgt u 2 keer 3 dagen ouderschapsverlof.