Hoe lang kan ik langdurend zorgverlof opnemen?

Aan langdurend zorgverlof kunt u in 12 maanden 6 keer uw werkuren per week opnemen.

Hoe lang langdurend zorgverlof?

Per 12 maanden heeft u recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Is in uw arbeidsovereenkomst afgesproken dat u 32 uur per week werkt? Dan kunt u dus in 12 maanden 192 uur langdurend zorgverlof opnemen.

Andere afspraken in cao

In uw cao kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Of in een regeling van uw werkgever en de ondernemingsraad. Als dit zo is, dan gelden die afspraken.

Ziek tijdens langdurend zorgverlof

Als u ziek wordt tijdens het zorgverlof, kunt u in overleg met uw werkgever het verlof stoppen.

Werkloos tijdens langdurend zorgverlof

Wordt u werkloos tijdens het zorgverlof, bijvoorbeeld door ontslag, dan stopt uw verlof direct.