Wanneer kan ik langdurend zorgverlof aanvragen?

Voor wie kunt u langdurend zorgverlof opnemen?

U kunt langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit uw omgeving die lang ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
  • anderen die deel uitmaken van uw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante);
  • bekenden (iemand met wie u een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend).
Wanneer langdurend zorgverlof?

Als u iemand uit uw omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heeft u recht op langdurend zorgverlof.
U kunt ook langdurend zorgverlof aanvragen als iemand uit uw omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de enige bent die deze zorg kan geven.

Langdurend zorgverlof aanvragen

Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken voordat u het verlof wilt opnemen.
Uw werkgever mag u om informatie vragen om te beoordelen of u recht heeft op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn.

Werkgever mag zorgverlof in principe niet weigeren

Uw werkgever mag langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag uw werkgever uw langdurend verlof nog tegenhouden nadat u het bij hem heeft gemeld. Maar bent u al met langdurend verlof, dan mag uw werkgever dit niet meer stopzetten.

Hulp bij meningsverschil met werkgever

Wordt u het niet eens met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met personeelszaken of uw vakbond, of rechtshulp inschakelen.

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zorgverlof

Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van uw wettelijke vakantiedagen.

Andere afspraken in cao

In uw cao of regeling van uw personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, gelden die afspraken.