Wat betekent langdurend zorgverlof voor mijn salaris?

Tijdens langdurend verlof heeft u geen recht op salaris.

Salaris langdurend zorgverlof

Uw werkgever hoeft uw salaris niet door te betalen over de uren dat u langdurend verlof heeft.

Andere afspraken in cao

In uw cao of regeling tussen uw werkgever en de ondernemingsraad kunnen andere afspraken over het salaris staan. Als dit zo is, gelden die afspraken.

Gevolgen lager inkomen

Daling van uw inkomen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw pensioen. Mogelijk komt u in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag.
Verandert uw inkomen? Dan kunt u wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst.