Hoe kan ik mijn ouderschapsverlof berekenen?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof. U gaat uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Meer of minder werken: ouderschapsverlof opnieuw berekenen

Gaat u meer of minder uren werken en heeft u nog ouderschapsverlof over? Dan is een nieuwe berekening nodig van het aantal uren verlof waar u nog recht op heeft. Want het verlof hangt af van het aantal uren dat u per week werkt.
 

Voorbeeld: minder werken en ouderschapsverlof

U gaat minder werken, van 32 uur naar 28 uur. Als u 32 u

ur per week werkt, krijgt u 832 uur ouderschapsverlof (32 keer 26). Hiervan heeft u al 512 uur opgenomen, u heeft dus nog 320 uur verlof over. Deze 320 uur deelt u door het aantal uren dat u eerst werkte. Dus 320 gedeeld door 32 is 10. Dit betekent dat u nog recht heeft op 10 weken ouderschapsverlof van 28 uur per week.
 

Voorbeeld: meer werken en rest ouderschapsverlof

U gaat meer werken, van 24 uur naar 32 uur. Als u 24 uur per week werkt, krijgt u 624 uur ouderschapsverlof (24 keer 26). Hiervan heeft u al 384 uur opgenomen, u heeft dus nog 240 uur verlof over. Deze 240 uur deelt u door het aantal uren dat u eerst werkte. Dus 240 gedeeld door 24 is 10. Dit betekent dat u nog recht heeft op 10 weken ouderschapsverlof van 32 uur per week.

Ouderschapsverlof berekenen bij verschillende werkgevers

Werkt u bij verschillende werkgevers? Dan heeft u bij elke werkgever recht op ouderschapsverlof. Dat verlof hoeft u niet gelijktijdig op te nemen.
 
Werkt u bijvoorbeeld bij de ene werkgever 5 uur en bij de andere werkgever 20 uur? Dan heeft u bij de ene werkgever 26 x 5 uur recht op verlof en bij de andere werkgever 26 x 20 uur recht op verlof.

Bij geboorte kind 3 dagen ouderschapsverlof

Na de bevalling van uw partner heeft u recht op 3 dagen ouderschapsverlof. Dit verlof wordt partnerverlof genoemd. Uw werkgever mag u dit verlof niet weigeren. Het partnerverlof neemt u op binnen 4 weken na uw kraamverlof.
 
Als u het partnerverlof opneemt, gaat dat af van uw tegoed aan ouderschapsverlof.

Deel ouderschapsverlof opgenomen voor 2009

Heeft u al voor 1 januari 2009 een deel van uw ouderschapsverlof opgenomen? Dan heeft u recht op 13 weken verlof. Bij de berekening van uw verlof gaat u uit van het aantal werkuren zoals afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Voor u gelden nog de vroegere regels. U mag:

  • het verlof over een langere periode dan 6 maanden verdelen;
  • meer uren verlof per week opnemen. Bijvoorbeeld fulltime verlof;
  • het verlof opsplitsen in 2 of 3 delen (elk deel moet minimaal 1 maand duren).