Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

U heeft recht op ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar. U mag zelf bepalen hoe en wanneer u het verlof opneemt. Na de bevalling van uw partner heeft u recht op 3 dagen ouderschapsverlof (partnerverlof).

Regels ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:

  • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind kunt u apart ouderschapsverlof opnemen.
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
  • U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent.
  • U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind of adoptiekind.
  • U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.
Verlof opnemen

U mag zelf bepalen hoe en wanneer u ouderschapsverlof opneemt. U geeft dit aan in de aanvraag die u bij uw werkgever indient.
 
Uw werkgever mag in principe uw aanvraag om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval spreekt uw werkgever in overleg met u een andere verdeling van de verlofuren af. Het verlof zelf mag hij dus niet weigeren.

Ouderschapsverlof bij geboorte kind

Na de bevalling van uw partner heeft u recht op 3 dagen ouderschapsverlof. Dit verlof wordt partnerverlof genoemd. Uw werkgever mag u dit verlof niet weigeren. Deze 3 dagen verlof komen bij de 2 dagen kraamverlof waarop u recht kunt hebben.
 
Het partnerverlof kunt u direct na het kraamverlof opnemen. U kunt het verlof ook later opnemen. Dit doet u binnen 4 weken nadat de baby thuis is geboren. Of binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
 
Als u het verlof opneemt, gaat het af van uw tegoed aan ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en vakantiedagen

Het wettelijk ouderschapsverlofrecht is onbetaald. Daarover wordt dan ook geen vakantie opgebouwd. Soms hebben werkgevers en werknemers (deels) doorbetaald ouderschapsverlof afgesproken. Over ouderschapsverlofuren die worden doorbetaald (hoeveel maakt niet uit) vindt wel vakantieopbouw plaats.
 
Blijft u gedeeltelijk werken? Dan bouwt u over de uren die u werkt wel vakantiedagen op.
 
Uw werkgever mag ouderschapsverlof niet aftrekken van uw vakantiedagen.

Ouderschapsverlof op feestdagen

Het hangt af van de afspraken met uw werkgever of uw verlofdag vervalt op een feestdag. Afspraken hierover kunnen ook in uw cao staan.

Ouderschapsverlof en werkloosheid

Als u werkloos raakt, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van uw werkloosheid.

Nieuwe werkgever en ouderschapsverlof

Heeft u een nieuwe baan en nog ouderschapsverlof over? Dan kunt u dit verlof opnemen bij uw nieuwe werkgever.

Ouderschapsverlof tijdens re-integratieproces

Het is wettelijk mogelijk ouderschapsverlof op te nemen als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Maar het verlof kan problemen geven bij uw re-integratie. U moet er samen met uw werkgever voor zorgen dat u weer zo snel mogelijk aan het werk kan. U bent verplicht hieraan mee te werken. De bedrijfsarts of arbodienst kan in eerste instantie adviseren of het verlof de re-integratie in de weg staat.