Toegankelijkheid
 
Bij de realisatie van de website besteedt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is om alle informatie zo aan te bieden, dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Een van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Kwaliteitsmodel Web richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, bouwkwaliteit, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.