Kan ik mijn zwangerschapsverlof flexibel opnemen?

U kunt de laatste periode van uw bevallingsverlof in delen opnemen. Het gaat om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van uw bevalling. Dit deel van het verlof kunt u gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. U doet dit in overleg met uw werkgever.

Duur

De totale duur van het verlof verandert hierdoor niet. Ook uw uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde. UWV betaalt de uitkering uit alsof u het verlof in een aaneengesloten periode opneemt.

Wilt u de laatste periode van uw verlof in delen opnemen? Dan vraagt u dit uiterlijk 3 weken na het begin van uw bevallingsverlof aan bij uw werkgever. Uw werkgever stemt binnen 2 weken met uw verzoek in. Hij mag dit alleen weigeren als het bedrijf ernstig in de problemen komt.

Ziek

Neemt u de laatste periode van uw bevallingsverlof flexibel op en wordt u dan ziek? De flexibele periode is maximaal 30 weken. Daarna kunt u dit verlof niet meer inhalen. Ook als u het bevallingsverlof flexibel opneemt betaalt UWV de uitkering uit alsof u het verlof in een aaneengesloten periode opneemt.

Wordt u ziek in de periode vlak nadat uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gestopt terwijl u het verlof flexibel opneemt? Dan gelden er verschillende regels, afhankelijk van de oorzaak van uw ziekte.