Wat betekent zwangerschaps- en bevallingsverlof voor u?

Als u werkt, vraagt u zwangerschapsverlof aan bij uw werkgever. Heeft u een uitkering, dan vraagt u verlof en uitkering aan bij UWV. Als zelfstandige kunt u mogelijk een uitkering bij UWV aanvragen.

U heeft een werkgever

U vraagt zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aan bij uw werkgever. Dit doet u uiterlijk 2 weken voordat uw verlof ingaat. Dat is ten minste 6 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum. Want uw zwangerschapsverlof begint uiterlijk 4 weken voor deze datum.

Bij uw aanvraag geeft u een verklaring van uw arts of verloskundige waarin de uitgerekende bevallingsdatum staat.

Werkgever mag verlof niet weigeren

Uw werkgever mag het verlof niet weigeren. Krijgt u hierover een meningsverschil met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad van uw organisatie.

Duur verlof

U kunt 6 weken voor de bevalling met zwangerschapsverlof. Na de bevalling heeft u dan nog 10 weken verlof. U moet uiterlijk 4 weken voor de bevalling met zwangerschapsverlof. Na de bevalling heeft u dan nog 12 weken verlof.
 
Is uw baby te vroeg geboren? Dan telt u de dagen dat uw zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij uw bevallingsverlof. De totale tijd is 16 weken. Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 1 week voor die datum geboren. U heeft dan 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 16 weken verlof.
 
Is uw baby geboren na de uitgerekende datum? Dan telt u de dagen tussen de geboorte en de uitgerekende bevallingsdatum op bij de termijn van 16 weken. De totale verloftijd is dan langer. Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 2 weken na deze datum geboren. U heeft dan 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 18 weken verlof.

Zwangerschapsuitkering via werkgever

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heeft u recht op een zwangerschapsuitkering. Uw werkgever vraagt de uitkering aan bij UWV. Meestal ontvangt uw werkgever de uitkering. Hij betaalt dan uw loon gewoon door tijdens uw verlof.
De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van uw dagloon (loon dat u gemiddeld per dag verdient). Maar het is niet meer dan het maximumdagloon. Een lager inkomen tijdens een voorafgaande ziekte- of verlofperiode heeft geen invloed op de hoogte van uw uitkering.

Ziek

Wordt u voor of na uw zwangerschaps- of bevallingsverlof ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan vraagt uw werkgever een ziektewetuitkering voor u aan.
 
Wordt u tijdens uw verlof ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan verandert er niets aan uw uitkering.
Wordt u ziek binnen 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum terwijl u nog niet met zwangerschapsverlof bent? Over dagen waarop u ziek bent binnen 6 en 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum ( zonder zwangerschapsverlof) krijgt u een ziektewetuitkering. Deze dagen worden aangemerkt als dagen waarover u zwangerschapsverlof heeft genoten en kunnen dus niet meer bij het bevallingsverlof worden geteld. Dit is van belang als u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof had willen opnemen ten gunste van een langer bevallingsverlof.

Ontslag en vakantie

Uw werkgever mag u niet ontslaan als u zwanger bent. Ook tijdens uw zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof mag u geen ontslag krijgen.

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.

U bent zelfstandige

Heeft u een eigen bedrijf en bent u zwanger? Mogelijk komt u in aanmerking voor een ZEZ-uitkering. ZEZ staat voor de regeling Zelfstandige en Zwanger. Deze uitkering kunt u aanvragen bij UWV. De uitkering loopt gelijk met het zwangerschaps- en bevallingsverlof. De uitkeringsduur bedraagt 16 weken (of langer als de bevalling na de verwachte datum plaatsvindt).

Duur verlof

U kunt 6 weken voor de bevalling met zwangerschapsverlof. Na de bevalling heeft u dan nog 10 weken verlof. U moet uiterlijk 4 weken voor de bevalling met zwangerschapsverlof. Na de bevalling heeft u dan nog 12 weken verlof.
 
Is uw baby te vroeg geboren? Dan telt u de dagen dat uw zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij uw bevallingsverlof. De totale tijd is 16 weken. Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 1 week voor die datum geboren. U heeft dan 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 16 weken verlof, waarvoor u een uitkering krijgt.
 
Is uw baby geboren na de uitgerekende datum? Dan telt u de dagen tussen de geboorte en de uitgerekende bevallingsdatum op bij de termijn van 16 weken. De totale verloftijd is dan langer. Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 2 weken na deze datum geboren. U heeft dan 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 18 weken verlof en krijgt u gedurende 18 weken een uitkering.

Ziek

Bent u als zelfstandige ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan krijgt u alleen een financiële vergoeding als u daarvoor vrijwillig verzekerd was. Bijvoorbeeld via een vrijwillige verzekering bij het UWV.

U heeft een uitkering van het UWV

Bent u zwanger en krijgt u een WW-, ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering van UWV? Dan heeft u tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering in plaats van uw huidige uitkering. U vraagt de uitkering minimaal 8 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum aan bij UWV.

Duur verlof

Uw verlof gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum. U bepaalt zelf op welke datum u het verlof laat ingaan.

Ziek

Wordt u ziek rond uw zwangerschap of bevalling en ontvangt u een zwangerschaps- of bevallingsuitkering? Dan gelden er verschillende regels, afhankelijk van de uitkering die u van UWV kreeg voor uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering